កាតាឡុក

នេះគឺជាអ៊ីកាតាឡុករបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើង inckuding ទម្រង់របស់ក្រុមហ៊ុន, សេចក្តីណែនាំនៃសន្លឹកសរសៃកាបូនបំពង់សរសៃកាបូននិងកាបូបនិងផលិតផលផ្សេងទៀត & ‧; មានមួយចំនួននៃកំណត់ត្រាការតាំងពិព័រណ៍យើងបានចូលរួម។កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!